Azotan magnezu 16% MgO

Właściwości fizykochemiczne:

  • zawartość głównego składnika: min. 99.9% Mg (NO3)2 x 6H2O
  • zawartość MgO: min. 15.7% (9.5% Mg)
  • zawartość azotu (N): min. 10.8%

Postać:

  • perełki barwy białej lub jasnosłomkowej

Opakowanie:

  • worki polietylenowe 25 kg netto;
  • big – bagi 1000 kg

Oferujemy również specjalistyczne mieszanki azotanu magnezu z mikroelementami, które produkujemy z uwzględnieniem specyficznych wymagań klienta.

NAWÓZ ZGODNY Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. NAWÓZ WE