Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związanej z działalnością Zakładów Chemicznych „Złotniki” S.A.