Informacja o zagrożeniu poważną awarią przemysłową związaną z działanością Zakłady Chemiczne Złotniki S.A.