Zarząd i Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych “Złotniki” Spółka Akcyjna

 

W skład Zarządu Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna wchodzą:

mgr inż. Grzegorz Pułaczewski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

W skład rady Nadzorczej wchodzą:

mgr inż. Jerzy Engländer
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prof. dr. hab. inż. Tadeusz Luty
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

mgr Aurelia Malatyńska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036051

Konto: Santander Bank Polska S.A.
89 1090 1522 0000 0000 5201 9751

NIP: 894-00-27-275
REGON: 931116213

Kapitał akcyjny: 1.497.730 zł – w całości opłacony.