Zarząd i Rada Nadzorcza Zakładów Chemicznych “Złotniki” Spółka Akcyjna

W skład Zarządu Zakładów Chemicznych „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna wchodzą:

mgr Robert Nawrocki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

mgr inż. Grzgorz Pułaczewski – Członek Zarządu, Z-ca Dyrektora

W skład rady Nadzorczej wchodzą:

mgr inż. Jerzy Engländer – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Prof. dr. hab. inż. Tadeusz Luty – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
mgr Aurelia Malatyńska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036051

Konto: Santander Bank Polska S.A.
89 1090 1522 0000 0000 5201 9751

NIP: 894-00-27-275
REGON: 931116213

Kapitał akcyjny: 1.497.730 zł – w całości opłacony.