Oferta – nawozy sztuczne – sole magnezu i wapnia

Stale wzrastająca w polskim środowisku rolniczym świadomość i kultura rolna powodują coraz szersze uznanie potrzeby wzbogacania gleb w magnez, nazywany przez naukowców pierwiastkiem życia. Dlatego coraz większy udział w programie produkcji przedsiębiorstwa mają sole magnezowe.
Z.Ch. “Złotniki” SA są największym w kraju producentem siarczanu magnezu, używanego głównie jako polowy nawóz dolistny oraz komponent wieloskładnikowych mieszanek nawozowych. Siarczan magnezu znajduje też zastosowanie w przemyśle chemicznym i papierniczym.
Niewątpliwym atutem Z.Ch. “Złotniki” SA jest posiadanie własnej, unikalnej technologii wytwarzania azotanu magnezu. Jesteśmy jednym z największych producentów tego nawozu na świecie. Azotan magnezu stosowany jest w uprawach szklarniowych oraz jako dodatek stosowany w produkcji saletry amonowej nawozowej.

Opracowana własna technologia produkcji saletry wapniowej zapewnia ogrodnictwu warzywnictwu nawóz wapniowy o najlepszych parametrach i właściwościach fizykochemicznych.

Sole magnezowe i wapniowe dostępne są u nas w następującym asortymencie:

  • Siarczan magnezu siedmiowodny (Mg, SO3)
  • Siarczan magnezu roztwór (Mg, SO3) (8, 16)
  • Azotan magnezu sześciowodny 16%MgO
  • Azotan magnezu roztwór 6,9% MgO
  • Saletra wapniowa 15,2 % CaO, płatki
  • Azotan wapnia w roztworze 7,7% CaO
  • Calmag – mieszanina azotanów wapnia i magnezu (Ca, Mg) (16.7, 6)
  • MagZin, MagBor, CalciBor, Calciplus, Calmag+K, i inne specjalistyczne mieszanki azotanu magnezu i wapnia z mikroelementami, które produkujemy z uwzględnieniem specyficznych wymagań klienta.

Wszystkie nasze produkty spełniają wymogi Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 w sprawie nawozów i są określane „nawozami WE”.

Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna dokonały rejestracji swoich produktów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Naszym produktom nadano następujące numery rejestracyjne REACH:

Azotan Magnezu 01-2119491164-38-0015
Saletra Wapniowa, Azotan Wapnia 01-2119495093-35-0017
Siarczan Magnezu 01-2119486789-11-0022