Saletra wapniowa (azotan wapnia)

Ca(NO3)2 x 2,5 H2O

Właściwości fizykochemiczne:

  • CaO: 27,5%
  • Ca(NO3)2: 79,0%
  • N całkowity: 15,2%
  • N-NO3: 14,5%
  • N-NH4: 0,7%

Postać:

  • płatki barwy białej lub opalizujące na żółto

Opakowanie:

  • worki polietylenowe 25 kg netto
  • big – bagi 1000 kg

Oferujemy również specjalistyczne mieszanki saletry wapniowej z mikroelementami, które produkujemy z uwzględnieniem specyficznych wymagań klienta.

NAWÓZ ZGODNY Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. NAWÓZ WE