Siarczan magnezu (Mg, SO3) (16:32)

(SÓL GORZKA)

Właściwości fizykochemiczne:

  • zawartość głównego składnika: min. 98% MgSO4 x 7H2O
  • zawartość MgO: min. 16% (ok. 9.65% Mg)

Postać:

  • kryształy barwy białej

Opakowanie:

  • worki polietylenowe 25 kg netto

NAWÓZ ZGODNY Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. NAWÓZ WE