Kontakt

Kontakt

ZAKŁADY CHEMICZNE „ZŁOTNIKI” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Żwirowa 73 54-029 Wrocław

 

NIP: 894-00-27-275

REGON: 931116213

BDO: 000062790

TELEFONY:

Sekretariat: 71 349 35 33
Sprzedaż: 71 349 15 90
Marketing: 71 349 30 41 wew. 311
Logistyka: 71 349 30 41 wew. 312
Zaopatrzenie: 71 349 30 41 wew. 418
Fax: 71 349 15 93

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Agnieszka Borys

tel.: 71 349 30 41 wew. 237

Obowiązek Informacyjny:

 

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związanej z działalnością Zakładów Chemicznych „Złotniki” S.A.

 

Klauzula Informacyjna RODO