Historia Firmy

Zakłady Chemiczne “Złotniki” SA istnieją w miejscu dawnej fabryki chemicznej Goldschmieden, zbudowanej w latach 1860 – 1870 przez niemieckiego chemika Henryka Bergiusa, twórcy oryginalnej metody produkcji tlenku glinu. Z tlenku glinu z fabryki Goldschmieden otrzymano na przełomie XIX i XX wieku w Neuhausen w Szwajcarii pierwszy raz na świecie metaliczne aluminium.

Syn Henryka Bergiusa – Fryderyk został laureatem nagrody Nobla w 1931 r. za prace badawcze nad wysokociśnieniowym uwodornieniem węgla do węglowodorów ciekłych (benzyna syntetyczna metodą Bergiusa).

Fabryka zawsze specjalizowała się w produkcji soli nieorganicznych, a zwłaszcza soli glinu. W okresie międzywojennym była jednym z dwóch największych producentów siarczanu glinowego w Niemczech.

Po II wojnie światowej znacjonalizowane przedsiębiorstwo weszło w skład Wrocławskich Zakładów Przemysłu Nieorganicznego (WZPN). Pod koniec lat 40-tych uruchomiono produkcję siarczanu glinu, który do 1.05.2004 stanowił trzon oferty firmy.

W okresie powojennym w fabryce wytwarzano m.in.: różne gatunki siarczanu glinowego, ałun glinowo-amonowy i glinowo-potasowy, borokalcyt, masę dofiltr, siarczan niklu, siarczan magnezu, azotan magnezu, azotan wapnia, roztwory nawozowe wieloskładnikowe, glinian sodu, polichlorki glinowe, koagulanty mieszane glinowo-żelazowe.

Decydujące znaczenie dla przyspieszenia rozwoju firmy miało wydzielenie od 1.01.1991 r. ze struktury WZPN samodzielnego przedsiębiorstwa pod nazwą Zakłady Chemiczne “Złotniki”, a następnie założenie „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” i przejęcie z dniem 1.06.1995 r. majątku Skarbu Państwa w leasing. Umożliwiło to m.in., w oparciu o własne środki finansowe, radykalną zmianę technologii produkcji siarczanu glinowego, uruchomienie produkcji nowych wyrobów, modernizację instalacji produkcyjnych, kompleksową komputeryzację firmy, unowocześnienie zaplecza technicznego i biurowego oraz budowę nowoczesnych laboratoriów.

1.12.1997 r. Zakłady Chemiczne “Złotniki” spółka z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną.

30.04.2004 Zakłady Chemiczne “Złotniki” S.A. sprzedały wydział produkujący koagulanty glinowe i żelazowe.

Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna specjalizują się obecnie w produkcji:

  • siarczanu magnezu siedmiowodnego (w postaci krystalicznej)
  • siarczanu magnezu w roztworze
  • azotanu magnezu sześciowodnego (w postaci stałej)
  • azotanu magnezu w roztworze 10% i 11%
  • saletry wapniowej
  • azotanu wapnia w roztworze 45% i 51%
  • nawozów specjalistycznych powstałych na bazie azotanu wapnia i azotanu magnezu z dodatkiem mikroelementów.