Historiafirmy

 

Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” Spółka Akcyjna specjalizują się obecnie w produkcji:

  • siarczanu magnezu siedmiowodnego (w postaci krystalicznej)
  • siarczanu magnezu w roztworze
  • azotanu magnezu sześciowodnego (w postaci stałej)
  • azotanu magnezu w roztworze 38% i 41%
  • saletry wapniowej
  • azotanu wapnia w roztworze 45% i 51%
  • nawozów specjalistycznych powstałych na bazie azotanu wapnia i azotanu magnezu z dodatkiem mikroelementów.