(001) 88451234     88455438

azotan-wapnia-roztwor-produkt

Azotan Wapniaroztwór

 

Charakterystyka:

Azotan wapnia to nawóz w postaci płynnej, charakteryzujący się wysoką zawartością wapnia i azotu szybko dostępnych dla roślin. Roztwór nie posiada zanieczyszczeń i części nierozpuszczalnych. Azotan Wapnia stanowi doskonałe źródło powyższych składników do zastosowania doglebowego, fertygacji i hydroponiki. Zalecany jest również do aplikacji dolistnej.

Azotan Wapnia pozwala na szybkie i skuteczne nawożenie roślin kluczowymi składnikami pokarmowymi. Azot, jako główny budulec białek, jest najbardziej plonotwórczym składnikiem pokarmowym. Wapń jest składnikiem strukturalnym, budulcem ścian komórkowych często występującym w niedoborze, co obniża odporność mechaniczną oraz zdrowotność roślin. Nawóz umożliwia szybkie uzupełnienie niedoborów wapnia i likwiduje choroby fizjologiczne wynikające z jego niedoborów (gorzka plamistość podskórna, szklistość miąższu, sucha zgnilizna wierzchołkowa). Wpływa na wyrównanie dojrzewania i jędrność owoców oraz wydłuża zdolność przechowalniczą i wytrzymałość na transport owoców i warzyw. Wysoka koncentracja składników w nawozie pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających roślin. W przypadku wystąpienia niedoborów umożliwia ich szybkie uzupełnienie. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia wszystkich upraw.

Cechy:

Shopping Basket